Återkommande aktiviteter

Meditation
Onsdagar 18.30 till 19.30  Nya kurser startar 16/1!
Anmäl/frågor på mail: agge.eklund@hotmail.se.
Meditation för så väl den inbitne som nybörjaren.
Välkommen!
www.cellsamt.se

Yoga