6 tips inför bouppteckningen

Livet är en berg och dalbana. Det består både av perioder av eufori och glädje, men också av stunder av sorg och vemod. Att ta avsked från vänner, släktingar och föräldrar är något vi förr eller senare måste gå igenom.

Tyvärr är det inte bara sorgen vi måste bearbeta. Vi måste även ta oss igenom byråkratin. Den är relativt omfattande vid dödsfall, vilket kan kännas väldigt tungt i en svår sorgeperiod. Att redan innan en bortgång veta vad som gäller rent juridiskt efter ett dödsfall kan då ge ett minimum av trygghet i alla fall.

Arvskifte och upprättandet av en bouppteckning är komplicerade juridiska processer. I detta blogginlägg förklaras hur en bouppteckning går till steg för steg.

Bouppteckning – så går det till

  1. Anlita gärna jurist. Det första man bör tänka på är att det alltid är bäst att anlita en jurist när man ska upprätta en bouppteckning. Denna blogg rekommenderar att man anlitar en jurist som upprättar en bouppteckning till fast pris. På så vis slipper du vara orolig för att en timtaxa drar iväg.
  2. Upprätta en tydlig sammanställning. Se till att ha en tydlig sammanställning över den avlidnes skulder och tillgångar. Det innebär att det ska göras en inventering över all egendom (fastigheter, bilar, fordringar, bankkonton och andra tillgångar). Att få överblick över skulderna är lika viktigt. Här ska man gå igenom eventuella bolån, studieskulder och andra lån (skuldebrev).
  3. Ta fram alla juridiska dokument. Hur själva arvskiftet går till efter en bouppteckning beror till stor del på den avlidnes sista vilja. Se därför till att den avlidnes testamente, äktenskapsförord och/eller samboavtal är tillgängliga när själva bouppteckningsförrättningen ska göras.
  4. Skicka ut en korrekt kallelse i tid. Kallelsen till de andra dödsbodelägarna ska skickas ut i god tid. I en bouppteckning är det viktigt att kallelsen dokumenteras. Se därför till att skicka ut kallelsen per mejl eller rekommenderat brev. På så vis är bouppteckningskallelsen dokumenterad och kan användas som underlag i framtida juridiska förfaranden rörande dödsboet.
  5. Utse två gode män. När bouppteckningshandlingen är färdig och alla tillgångar och skulder i dödsboet finns med i förteckningen, ska två “gode män” utses. De två gode männen är ungefär som två oberoende vittnen som ska styrka att bouppteckningen är korrekt. Det är viktigt att de gode männen själva inte har något intresse i dödsboet. De får alltså inte vara dödsbodelägare själva och ska helst inte vara släkt med arvtagarna heller.
  6. Skicka in till Skatteverket. Efter att bouppteckningen är klar ska den skickas in för registrering hos Skatteverket. Det ska ske senast tre månader efter dödsfallet.

Det är klart att dödsfall, arvskiften och bouppteckningar inte är några roliga ämnen. Förhoppningsvis skänker denna text dig i varje fall viss ro i en svår period.

Anlita gärna en jurist inför en bouppteckning.
Anlita gärna en jurist inför en bouppteckning.

Lämna en kommentar

Share via
Copy link