När ska man binda elavtal?

Med den senaste tidens stora svängningar i elpriset är en relevant fråga – när ska man binda elavtal? I denna artikel tittar vi på hur du kan tänka om du funderar på att binda ditt elabonnemang.

När ska man binda elavtal?

Det finns tyvärr inte ett enda svar på frågan när det är dags att binda elavtalet. Marknadspriserna svänger beroende på utbud och efterfrågan, vilka varierar beroende på en rad faktorer. Det kan vara ganska så nyckfulla svängningar.

För att göra det enkelt kan du istället tänka så här:

 • Vill du ha så låg total kostnad som möjligt? Om det du är ute efter är en så låg elkostnad som möjligt är svaret att du inte bör binda elavtalet. Det bundna elpriset kommer nästan alltid att bli högre än om du väljer ett spotpris el avtal eller rörligt elavtal med månadspris. Det förutsätter dock att du kan klara tillfälliga prisspikar.
 • Är priserna historiskt låga? Då kan det vara tillfälle att binda ditt elavtal om du går i sådana tankar.
 • Vad säger prisprognosen? Tänk om man visste när priserna skulle stiga – då vore det lätt. Tyvärr är det ingen som vet med säkerhet. Vad du kan göra är ändå att läsa Energimarknadsbyråns prognos för hur de förväntar sig att elpriserna kommer att utvecklas framöver.
 • Hur flexibel behöver du vara? Vill du ha full frihet att byta elleverantör bör du fundera över om du överhuvudtaget ska binda ditt elavtal. På en marknad med fri konkurrens kan det löna sig att vara ”otrogen” mot sitt elbolag.
 • Funderar du på att flytta? Det kan finnas olika regler kring vad som gäller om du flyttar. Vissa elleverantörer tillåter dig att flytta med abonnemanget, andra inte. Om du kanske kommer att flytta gör du alltså klokt i att först läsa igenom villkoren för elavtalet innan du eventuellt binder det.
 • Bind om du vill kunna planera ekonomin. Många väljer att binda sitt elavtal innan vintern. Det är under vintermånaderna som vi brukar få se de högsta elpriserna. För att slippa onödig stress kan du binda ditt avtal på 6 månader, exempelvis oktober-mars. Totalkostnaden blir sannolikt högre, men du vet i varje fall vad du kommer att betala varje månad.

Vad påverkar elpriset?

Det korta svaret är att elpriset sätts utifrån tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Utbudet är mer förutsägbart än efterfrågan, men bägge delarna av ekvationen är rörliga.

Exempel på faktorer som påverkar efterfrågan av el

 • Väder och temperatur – vid kallt väder ökar efterfrågan
 • Industrins användning av el
 • Användning av el för transporter
 • Efterfrågan på el i andra länder – elmarknaden är öppen

Exempel på faktorer som påverkar utbudet av el

 • Bränslepriser – om priset på fossila bränslen ökar stiger elpriserna
 • Mängden förnybara energikällor – vindkraft och solkraft påverkas av vädret
 • Tekniska fel i elkraftverk
 • Flaskhalsar i elnätet – brist på infrastruktur gör att priset blir lägre i vissa delar av landet

Att kunna överblicka alla dessa faktorer och förutspå exakt vad som kommer att hända med elpriset är i det närmaste omöjligt. Det stående rådet är därför att inte binda elavtalet om du har råd att betala en högre elräkning vissa månader. Möjligen kan du skaffa timpris och begränsa din användning av el till tider på dygnet då den är billigare – för det finns en stor variation i timpriset också.

Tips på mer läsning

Lämna en kommentar

Share via
Copy link
Powered by Social Snap