Vilka försäkringar bör man ha?

Försäkringar är bra att ha om olyckan skulle vara framme – eller bara för att kunna känna sig lite tryggare och kunna sova gott om natten. Men vilka försäkringar bör man ha och vilka kan man hoppa över?

Strandgatan Tjugo undersöker!

Försäkringar du bör ha

1. Hemförsäkring & villaförsäkring

Alla bör ha en hemförsäkring. Det är inte ett måste enligt lag men hemförsäkringen innebär så pass många fördelar och så pass stor trygghet att det är dumt att hoppa över den.

Bland annat kan du få skydd mot:

 • Egendomsskydd vid stöld, skadegörelse eller brand
 • Reseförsäkring i upp till 45 dagar
 • ID-skydd
 • Överfallsskydd
 • Rättsskydd & ansvarsskydd

Du bör ha en hemförsäkring oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Bor du i villa kan du skaffa en så kallad villahemförsäkring som ger dig extra skydd mot skador på huset och tomten, samt ansvars- och rättsskydd.

2. Olycksfallsförsäkring

Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader som du får till följd av en olycka och olika skador som du kan råka ut för.

Den ger bland annat följande skydd:

 • Vårdkostnader
 • Ersättning för ärr
 • Engångsbelopp för exempelvis benbrott
 • Ersättning vid bestående fysiska eller psykiska men eller om du inte kan arbeta fullt ut till följd av olyckan
 • Efterlevande kan få en försäkringsutbetalning om du skulle avlida till följd av en olycka

Välj gärna en kombinerad sjukdoms- och olycksfallsförsäkring om du kan. Då kan du få ersättning även om du exempelvis inte kan jobba eller får medicinsk invaliditet på grund av sjukdom.

3. Trafikförsäkring

Har du bil, motorcykel eller annat motordrivet fordon ska du ha en trafikförsäkring. Den är ett måste enligt lag. Utan trafikförsäkringen har du inte rätt att framföra ditt fordon.

Försäkringen ger bland annat följande skydd:

 • Personskada på förare och passagerare vid olycka.
 • Skada på andra fordon som du orsakar med ditt fordon.
 • Materiella skador som du orsakar på egendom när du framför ditt fordon.

Tänk på att trafikförsäkringen inte ersätter skador på det egna fordonet eller varor / bagage som du transporterar i fordonet.

4. Barnförsäkring

Finns det barn i hushållet ska ni definitivt teckna en barnförsäkring. Det är som en slags sjuk- och olycksfallsförsäkring som är speciellt utformad för barn.

Den brukar innehålla ersättning vid:

 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet (arbetsoförmåga)
 • Allvarlig diagnos
 • Vård- eller omvårdnadsbidrag
 • Barn över 18 som blir sjukskrivna
 • Sjukhusvistelse

Den kan även innehålla sådant som är extra relevant för barn så som vård i hemmet efter sjukhusvistelse, ersättning vid dyslexi eller dyskalkyli samt skador på kläder och glasögon vid olycka.

5. Livförsäkring

Om ni är två i hushållet och en av er skulle få det svårt att klara ekonomin ifall den andre skulle dö är det bra att teckna en livförsäkring. Det är i så fall särskilt viktigt om ni har barn.

En livförsäkring är en slags riskförsäkring. Ni betalar en premie varje månad och om den försäkrade personen avlider betalas ett engångsbelopp ut. De flesta livförsäkringar upphör att gälla någonstans mellan 65 och 85 års ålder.

Vissa andra försäkringar kan delvis fungera som livförsäkring, exempelvis återbetalningsskyddet i en tjänstepension eller låneskyddet som kan finnas i lån.

7. Djurförsäkring

Har ni husdjur eller kanske häst? Då bör ni ha en djurförsäkring. Den ersätter först och främst för veterinärkostnader som uppstår till följd av olycka eller sjukdom. Tänk på att den sällan ersätter allt som kan hända med ditt djur.

En hundförsäkring, kattförsäkring eller hästförsäkring kan ibland också innehålla en livförsäkring som ger ett engångsbelopp ifall djuret avlider innan en viss ålder.

Vill du hitta de billigaste försäkringsalternativen? Jämför försäkringar på Tryggvi

Försäkringar du kan hoppa över

1. Cykelförsäkring

Det är ofta helt onödigt med en cykelförsäkring eftersom hemförsäkringen brukar täcka cykeln. Ifall du har en mycket dyr cykel kan du troligtvis komma överens med försäkringsbolaget om att utöka skyddet istället för att behöva teckna en separat och dyrare cykelförsäkring.

2. Produktförsäkring

När du köper en ny dator, kamera eller ett kylskåp erbjuder inte sällan säljaren en extra produktförsäkring för att du ska känna dig trygg (och de ska tjäna pengar). Skippa den eftersom du har ett långtgående skydd redan genom din hemförsäkring.

Ta istället och utöka hemförsäkringen så att den även innehåller drulleförsäkring eller allrisktillägg. Då har du täckning inte enbart för den nyinköpta produkten utan för alla dina prylar i hemmet.

3. ID-skydd

I takt med att ID-kapningarna ökat har det dykt upp allt fler försäkringar som ska skydda mot detta. Samtidigt är det allt fler hemförsäkringar som innehåller detta skydd också. Billigast är att skaffa en hemförsäkring med ID-skydd snarare än att köpa en separat försäkring.

4. Inkomstförsäkring

Med en inkomstförsäkring får du en bättre ersättning än ordinarie A-kassa om du blir arbetslös. Låter väl bra? Ja, men problemet är att det finns många undantag, lång karenstid och dessutom kanske du redan har en sådan försäkring om du är medlem i facket (här finns info om hur det fungerar).

Är du inte med i facket är det troligtvis billigare att gå med i ett än att skaffa en separat inkomstförsäkring. Bra att veta är att det kan du även göra om du är egenföretagare!

5. Ytterligare reseförsäkring

Din hemförsäkring ger dig redan ett skydd mot olycksfall och akut sjukdom i 45 dagar – eller i vissa fall upp till 60 dagar. Ofta är det onödigt med ett mer omfattande reseskydd än så.

Undantaget är alltså om du kommer att vara borta längre tid än vad hemförsäkringen gäller. Kanske ska du jobba, studera eller göra praktik utomlands?  Då bör du prata med ditt försäkringsbolag och se om du kan utöka försäkringsskyddet under din resa. Alternativt kan du i ett sådant läge behöva teckna en separat reseförsäkring.

6. Förlängd fordonsgaranti

En förlängd fordonsgaranti brukar ge mer eller mindre samma skydd som den maskinskadeförsäkring som du har genom bilens halvförsäkring. Har du alltså minst halvförsäkring eller delkasko som det också heter så har du skydd mot de flesta allvarliga fel.

Försäkringar du kan fundera på

Sjukvårdsförsäkring

I Sverige kan de flesta hoppa över en sjukvårdsförsäkring eftersom vi har så pass god allmän sjukvård ändå. Undantaget är om du är orolig för att drabbas av långa väntetider och vårdköer, något som faktiskt är högaktuellt. Då hjälper en sjukvårdsförsäkring dig att snabbt få vård hos en privat vårdgivare.

Vill du ha denna extra trygghet är tipset att först kolla om du kan teckna en sådan försäkring via din arbetsgivare. Det brukar vara billigare. Det kan också hända att ditt fackförbund erbjuder dig ett sådant försäkringsskydd.

Tips på mer läsning

Källor

Lämna en kommentar

Share via
Copy link
Powered by Social Snap